Điểm nổi BẬT

Lựa chọn rẻ nhất VR

Thích box được thiết Kế cho điện thoại từ 4-6 inch. Hoàn hảo cho 5 inch thông minh.Nhưng nó là nên có điện thoại 5" HD màn hình. Nếu không, bạn sẽ thấy những điểm.Từ điểm đi khoang cho điện thoại của bạn, Không phải là một giải pháp rất thuận tiện, bạn phải sử dụng một trận đấu hay một mảnh giấy để mà nút đã không báo chí, điện thoại ngồi khít, sẽ không trượt ra.Đệm mặt khá mềm, sử dụng PU với ...