Điểm nổi BẬT

Ba lô của những giấc mơ của tôi

Kể từ đó tôi đã quyết định để mua kỹ thuật số máy camera - ( http://irecommend.ru/content/prekrasnyi-fotoapparat-0 Nikon D3200) tôi bắt đầu tìm kiếm một ba lô tốt.Tôi chọn chỗ này bởi vì ba lô1) nó là thoải mái để mặc và nhanh chóng đi đến (chỉ để ném cái túi bên cạnh)2) ba lô này là hoàn hảo cho đi và đi du lịch3) nó là lớn! Mặc dù trông nhỏ, như nó là khá dễ dàng4) trong khoang cho các camera...