Điểm nổi BẬT

Âm thanh tuyệt vời và thiết kế tuyệt vời

Tai nghe này, tôi đã thu hút chủ yếu là các thiết kế của nó. Marshall chữ màu trắng trên một nền đen trông rất ấn tượng. Bên ngoài tai nghe được bọc da mềm để liên lạc. Một phần của dây xoắn như dây điện thoại cho phép nó để kéo dài nếu bạn cần. Trên dây có một nút cho phép để ngăn chặn/cho phép theo dõi (một click), chuyển đổi để tiếp theo dõi (hai ép) và kết hợp trước (ba clicks). Nó rất thuậ...